Zorg
Onderzoek

Onderzoek

Op SMCP verzorgen de sportartsen een preventieve cardiologische screening (Lausanne protocol), waarmee kan worden ingeschat of een sporter risico loopt op hartproblemen en/of plotse dood tijdens of na inspanning. Sporters die aanvullende cardiologische evaluatie nodig hebben kunnen snel terecht bij de sportcardioloog op SMCP.

Lausanne protocol: hoe gaat dit in zijn werk?
U meldt zich bij de balie van SMCP (contact) voor een afspraak met een van de sportartsen. De sportarts laat u een uitgebreide vragenlijst volgens het Lausanne protocol invullen en stelt u aanvullende vragen. U wordt nagekeken, de bloeddruk wordt gemeten en een electrocardiogram (ECG) in rust wordt gemaakt. De uitslag van dit onderzoek wordt met u besproken.
Klik in het menu op Lausanne protocol om de vragenlijst in te zien.

Behandeling
afhankelijk van de bevindingen van de sportarts wordt u doorgestuurd naar de sportcardioloog. Wanneer deze na aanvullend onderzoek een hart -en vaatziekte bij u vaststelt wordt volgens de gebruikelijke (inter)nationale richtlijnen een behandeling met u besproken. De behandeling heeft tot doel dat u weer veilig kunt gaan sporten op een door u gewenst en medisch veilig niveau.

Sportadvies
indien er geen aanwijzingen worden gevonden voor een verhoogd risico op hart gerelateerd problemen tijdens sportbeoefening is er geen beperking tav uw sportbeoefening.

Wanneer er wel aanwijzingen bestaan voor een potentieel risico op hart gerelateerd problemen tijdens sportbeoefening dan volgt een advies voor aanpassing van uw sport activiteiten of in ernstige gevallen een sportverbod.

afkeuren voor sportbeoefening  betekent niet altijd definitief afkeuren. Wanneer een behandeling mogelijk is kunt u na die behandeling opnieuw worden gekeurd, waarna u een nieuw sportadvies krijgt.


   © 2024 Sportcardioloog.nl