Zorg
Preventieve screening

Preventieve screening

Het doel hiervan is voorkomen van plotse dood door een hart-en vaatziekte in relatie tot sportbeoefening. Wanneer bij u een hart-vaatziekte wordt vastgesteld is het het doel om na behandeling weer veilig terug te keren in de sport.

Het resultaat van preventieve screening kan zijn:   
a) geen bijzonderheden, goedkeuring voor uw sport   
b) advies om een afspraak te maken bij de sportcardioloog van SMCP of bij een (sport)cardioloog in uw woonomgeving voor verder cardiologisch onderzoek
De sportcardioloog van SMCP ontvangt u met de Lausanne vragenlijst en stelt aanvullende vragen. U wordt wederom nagekeken, bloeddruk wordt gemeten, en ev wordt een nieuw ECG gemaakt. Vervolgens wordt met u besproken welke aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld echo van het hart, 24u ritmeregistratie, hartcatheterisatie) en/of eventuele behandelingen noodzakelijk zijn. Een tijdelijk advies om niet of minder intensief te sporten is mogelijk. Na alle onderzoeken wordt de diagnose, sportadvies en eventuele behandeling met u besproken.

Uiteindelijk resultaat:   
a) geen risico op hartproblemen tijdens sportbeoefening, goedkeuring voor sport.   
b) een hartziekte wordt gevonden, behandeling is noodzakelijk, tijdelijk advies om niet of minder intensief te sporten. Doel van de behandeling is u weer terug te krijgen in uw sport.   
c) u heeft een hartziekte met een hoog risico op plotse dood tijdens sportbeoefening, behandeling is noodzakelijk, sportverbod. Opgemerkt dient te worden dat afkeuren voor uw sport niet altijd betekent definitief afkeuren. Het doel van behandeling is uiteindelijk dat u veilig weer kunt terugkeren in uw sport of in een aangepaste vorm van sport.

Geschiedenis
De Section Sportscardiology van de European Society of Cardiology (ESC) heeft in augustus 2004 gepleit voor een systematische preventieve cardiale screening van jonge atleten door daartoe gekwalificeerde personen (met kennis van cardiologie, sport en fysieke inspanning) (Ref. Corrado Eur Heart J 2005). Het doel is vroege identificatie van atleten met een (nog niet geidentificeerde) hart- en vaatziekte met een hoog risico op plotse dood tijdens sportbeoefening. Deze hoog risico sporters worden uitgesloten van sportbeoefening. Het is overigens niet ondenkbaar dat een afgekeurde sporter na adequate behandeling terug kan keren in de sport (Ref. Pelliccia Eur Heart J 2005).

Dankzij de bij wet geregelde systematische verplichte jaarlijkse screening van jonge sporters in Italie is het aantal plots overleden sporters (ref Corrado 2006) gedaald van 2.3/100.000 sporters naar 0.8/100.000 (ref Corrado J Am Med Assoc 2006).
Deze preventieve cardiovasculaire screening van jonge atleten (12–35 jaar) bestaat uit persoonlijk verhaal, lichamelijk onderzoek en een ECG. Indien 1 van de onderzoeken positieve gegevens oplevert, zal verdere cardiale evaluatie volgen. In een consensus meeting van IOC, FIFA, UCI en ESC WG Sportscardiology te Lausanne (december 2004) is dit in het zgn Lausanne protocol vastgelegd.(ref. Bille Eur J Cardiovasc Preven Rehabil 2007)

De werkgroep Cardiovasculaire Screening en Sport (samenwerkingsverband tussen KNVB, NOC*NSF, Vereniging voor SportGeneeskunde en de werkgroep Cardiologie en Sport van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) heeft deze aanbeveling overgenomen voor Nederlandse sporters. Zij adviseert 1x per twee jaar een preventieve cardiovasculaire screening verplicht te stellen voor alle jonge atleten (12-35 jaar) van nationale selecties, behorende tot de categorie A- en B-sporters, en voor veelbelovende talenten, en op advies van een sportbond. Voor alle overige sporters raadt de werkgroep een vrijwillige preventieve cardiale screening aan.(ref. Panhuyzen Geneesk en Sport 2006)
   © 2024 Sportcardioloog.nl