Nieuws

Nieuws

Eerste fellow sportcardiologie in Nederland

In het jaar dat wij genoten hebben van een fantastische sportieve tennis finale om het Australian Open in Melbourne tussen de heren Federer en Nadal, die beide een mooie come-back maakten na een langdurige blessure, en die een demonstratie van topsport en sportiviteit hadden gegeven, maken wij bekend dat m.i.v. 1 april 2017 cardioloog Harald Jorstad de eerste fellow sportcardiologie in Nederland zal worden. Jorstad zal alle taken voor sportcardiologie van Pinto overnemen op SMCP, en Panhuyzen assisteren om sportcardiologie verder te ontwikkelen in het AMC. Het spreekuur op SMCP blijft onverminderd bestaan, en is open voor iedere sporter van elk niveau met en zonder hart- en vaatziekte. Voor meer informatie, zie hieronder AMC Amsterdam opent praktijk sportcardiologie op SMCPapendal


AMC Amsterdam opent praktijk sportcardiologie op SMCPapendal

miv 1 juni 2015 heeft het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam 2 praktijken sportcardiologie geopend: één op SMCPapendal en één in het AMC. De sportcardiologen Nicole Panhuyzen en Yigal Pinto hebben elke maandag een spreekuur voor top- en breedte sporters en voor recreanten. Zoals gebruikelijk kunt u bij een van de sportartsen (op SMCP) of bij uw huisarts terecht voor een preventieve hart-keuring. Wanneer de sportarts na de test een vermoeden heeft op een hart- en vaatziekte kan hij/zij u verwijzen naar een van de sportcardiologen voor aanvullend onderzoek en een eventuele behandeling. Op SMCP kunt u ook terecht voor een inspanningstest, 24 of 48u hartritme registratie en echocardiografie. Wanneer er meer onderzoek nodig is (zoals een MRI of scan), of wanneer u een uitgebreide behandeling nodig heeft (bv Dotter procedure van de kransslagaderen of een operatie) zal dit in het AMC plaatsvinden. Het AMC beschikt ondermeer over uitgebreide kennis en behandelmogelijkheden voor aangeboren en erfelijke hartziekte en gen analyse. Sportcardiologie is voor het AMC een belangrijke aanvulling op de hoog gekwalificeerde cardiologische zorg.

Voor informatie en/of het maken van een afspraak op SMCP kunt u bellen naar 088 088 1300. Voor verwijzing naar de sportcardioloog is een verwijsbrief van uw arts nodig.
Voor het maken van een afspraak in het AMC moet uw verwijsbrief van uw arts per post of fax worden verstuurd naar de polikliniek cardiologie, waarna u thuis een uitnodiging ontvangt

Sportgeneeskunde wordt medisch specialisme: een belangrijke stap voorwaarts

In de vergadering van 11 september 2013 heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) het besluit genomen om de sportgeneeskunde te erkennen als specialisme. De minister van VWS is verzocht om de titel sportarts wettelijk te erkennen. zie www.sportgeneeskunde.com of ww.knmg.arsennet.nl

Mannen van middelbare leeftijd lopen het hoogste risico om plots te overlijden tijdens een marathon 
(ESC congres Amsterdam 31 aug 2013)
Prof Sanjay Sharma, cardioloog uit London, heeft gegevens van de London marathon geanalyseerd. Van 1981-2012 waren er 802.000 deelnemers gefinisht. In de laatste 6.4km van de marathon kregen 15 deelnemers een hartstilstand (1: 54.000), waarvan 43% was met succes gereanimeerd. 9 deelnemers (1:89.000) overleden. De overledenen waren meestal mannen (85%) van 49 jaar. Meer dan 50% van hen had eerder een marathon gelopen. 80% had nooit eerder klachten gehad. De oorzaak van plots overlijden was in 75-80% van de gevallen een vernauwing in de kransslagaderen die nog niet bekend was (!), hartspierziekte (hypertrofische cardiomyopathie, ARVC), ontsteking van de hartspier, en zogenaamde electrische hartziekte. Andere oorzaken waren een tekort aan lichaamszouten (natrium), oververhitting en gebruik van stimulerende middelen. Zeer waarschijnlijk kunnen deze vermijdbare doden worden voorkomen met een gedegen preventieve hartkeuring

Alpe d'HuZes 2013
In 2013 zal deze toertocht weer worden verreden. De opbrengst van deze tocht zal opnieuw gaan naar het KWF. Voor het eerst zullen alle deelnemers een verplichte preventieve hart-sportkeuring moeten laten doen. Dit is mede op initiatief van sportcardioloog Nicole Panhuyzen, Han Inklaar (destijds voorzitter van de werkgroep cardiovasculaire preventie en sport) en Rogier op t Veld (organisatie Alpe d'HuZes) tot stand gekomen. De uitvoering hiervan geschiedt via de Vereniging van Sportgeneeskunde (VSG).
Nicole Panhuyzen zal de 2 Radboud teams die deelnemen aan deze tocht begeleiden.

Friesche Elfstedentocht 
Op 18 januari 2013 is het 50 jaar geleden dat Reinier Paping de barre Friesche Elfstedentocht (1963) won. De eerste Elfstedentocht werd in 1909 verreden.

sport in 2012

op 3 november vierde NOC*NSF haar 100 jarig bestaan met diverse sport clinics, informatie balies, en voordrachten. Hierbij waren o.a. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander en voorzitter IOC Jacques Rogge aanwezig.

De diverse sporttitels van het jaar 2012 gingen naar Epke Zonderland (turnen), Ranomi Kromowidjojo (zwemmen), dames hockey team, Daniel Knibbeler (turn coach). Laura Smulders (Talent van 2012, BMX), en Marlou van Rhijn (gehandicapte sporter van 2012, atletiek)

KNRB in de voorbereiding voor de Spelen in London 2012 werd de roeiselectie mede begeleid door (sport)cardioloog NM Panhuyzen-Goedkoop. De meeste boten bereikten de finale, en de dames 8 behaalde een fantastische bronzen medaille. 

   © 2024 Sportcardioloog.nl